HOME powrót do głównej strony | back to main page

TPO logo     English     Polish Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
Association for Image Processing
członek IAPR
http://www.tpo.org.pl
Ogłoszono: 29 listopada 1998 r.
Aktualizowano: 16 wrzeœnia 2020 r.

K O N K U R S *
na najlepszą rozprawę doktorską
w dziedzinie przetwarzania obrazów

Wyniki ogłoszone podczas ICCVG 2020, 16 września 2020 r.

Towarzystwo Przetwarzania Obrazów ogłasza co dwuletni   K O N K U R S   na najlepszą rozprawę doktorską, w zakresie szeroko pojmowanej komunikacji między komputerem a jego środowiskiem za pośrednictwem obrazów, oraz zastosowań informatycznych systemów przetwarzania, analizy i interpretacji obrazów i scen, rozpoznawania obiektów, modelowania, generowania i wizualizowania obiektów i scen, percepcji i komunikacji wizualnej.

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagrody miało miejsce podczas konferencji International Conference on Computer Vision and Graphics ICCVG 2020, podczas zakończenia konferencji, we œrodę 16 września 2020 r.

Wysokość nagrody każdorazowo ustala Zarząd TPO. W konkursie za lata 2018-2019 nagroda wynosi 4000 zł.

Wyniki ogłoszone podczas ICCVG 2020, 16 września 2020 r.


* UWAGA   Począwszy od 2006 roku konkurs jest organizowany co dwa lata. Zatem, obecny konkurs obejmuje prace doktorskie zakończone nadaniem stopnia doktora w latach 2018 i 2019, zaś ogłoszenie wyników nastąpi w roku 2020. Spowodowało to zaostrzenie konkurencji, a także umożliwiło podwojenie wysokości nagrody pieniężnej.
(Decyzja Zarządu TPO, wrzesień 2006)


HOME powrót do głównej strony / back to main page

Modyfikowano / Last modified: