HOME powrót | back

TPO logo Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
członek IAPR
http://www.tpo.org.pl
Warszawa, 11 listopada 2008 r.

Rozstrzygnięcie K O N K U R S U
na najlepszą rozprawę doktorską
Edycja 2006-2007

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 11 listopada 2008 r., podczas konferencji International Conference on Computer Vision and Graphics ICCVG 2008. Komisja konkursu wraz z Zarządem TPO postanowiła przyznać nagrodę oraz dwa wyróżnienia.

Nagrodę w wysokości 4000 zł otrzymał:

dr inż. Rafał Lange
z Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska,
za pracę doktorską pt.
Wielorozdzielczościowe reprezentacje wektorów ruchu dla zastosowań w kompresji sekwencji wizyjnych

Wyróżnienia otrzymali:

dr inż. Klaudia Jankowska
za pracę doktorską pt.
Zastosowanie metod komputerowej analizy obrazu do badania statycznej strefy kontaktu opony samochodu ciężarowego z podłożem
Praca została zrealizowana na Wydziale Mechaniki, Politechnika Koszalińska.

dr inż. Paweł Badura
z Zakładu Elektroniki Biomedycznej, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska,
za pracę doktorską pt.
Trójwymiarowa segmentacja guzów płuc z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji

 

GRATULUJEMY !


HOME powrót | back