HOME powrót | back

TPO logo Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
członek IAPR
http://www.tpo.org.pl
Rydzyna, 22 maja 2005 r.

Rozstrzygnięcie K O N K U R S U
na najlepszą rozprawę doktorską
Edycja 2004

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 22 maja 2005 r., podczas konferencji International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2005. Komisja konkursu wraz z Zarządem TPO postanowiła przyznać nagrodę oraz trzy wyróżnienia.

Nagrodę w wysokości 2000 zł otrzymał:

dr inż. Wojciech Tarnawski
z Katedry Systemów i Sieci Komputerowych, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska,
za pracę doktorską pt.
Metody analizy skupień w zadaniu segmentacji obrazów kolorowych

Wyróżnienia otrzymali:

dr inż. Piotr Steć
z Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych, Uniwersytet Zielonogórski,
za pracę doktorską pt.
Unassisted colour video segmentation using fast marching method
Praca została zrealizowana w Instytucie Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska.

dr inż. Andrzej Sutyniec
za pracę doktorską pt.
Falkowa kompresja obrazów z uwzględnieniem percepcji wzrokowej
Praca została zrealizowana na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska.
Dr Andrzej Sutyniec pracuje w Hewlett-Packard Polska, Technology Solutions Group.

dr inż. Paweł Rotter
z Katedry Automatyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
za pracę doktorską pt.
Zastosowanie metod optymalizacji wielokryterialnej w interpretacji obrazów

GRATULUJEMY !


HOME powrót | back