HOME powrót | back

TPO logo Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
członek IAPR
http://www.tpo.org.pl
Warszawa, 28 listopada 2009 r.

K O N K U R S
na najlepszą rozprawę doktorską
w dziedzinie przetwarzania obrazów
2008-2009
(ogłoszenie wyników: 2010)

ogłoszenie w PDF - do wydrukowania i powieszenia na tablicy ogłoszeń Wyniki konkursu za 2008-9 rok

Towarzystwo Przetwarzania Obrazów ogłasza co dwuletni   K O N K U R S   na najlepszą rozprawę doktorską, w zakresie szeroko pojmowanej komunikacji między komputerem a jego środowiskiem za pośrednictwem obrazów, oraz zastosowań informatycznych systemów przetwarzania, analizy i interpretacji obrazów i scen, rozpoznawania obiektów, modelowania, generowania i wizualizowania obiektów i scen, percepcji i komunikacji wizualnej.

Warunki konkursu za lata 2008-2009:

  1. Nagroda może zostać przyznana raz na dwa lata.
  2. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy rozpraw doktorskich, których przewody, prowadzone w polskich placówkach naukowych, zakończyły się w okresie 1 stycznia 2008 - 31 grudnia 2009 przyznaniem i zatwierdzeniem stopnia naukowego doktora. Preferowane będą rozprawy z zakresu nauk stosowanych.
  3. Kandydatów do nagrody może zgłaszać członek rady naukowej, przed którą był prowadzony przewód doktorski, promotor, recenzent lub autor (autorzy). Jeśli zgłoszeniodawcą nie jest autor, musi on uzyskać zgodę autora.
  4. Termin zgłaszania kandydatów za lata 2008-2009 mija z dniem 30 marca 2010 roku.
  5. Zgłoszenie powinno być skierowane do Zarządu TPO i powinno zawierać: Towarzystwo nie zwraca otrzymanych materiałów.
  6. W celu wyłonienia zwycięzcy Zarząd TPO powołuje trzyosobową Komisję Konkursową spoza Zarządu, która przedstawia Zarządowi dwóch kandydatów do nagrody. Zwycięzca jest wyłaniany w drodze głosowania, większością głosów, na posiedzeniu wspólnym Zarządu i Komisji. Poza nagrodą, istnieje możliwość przyznania wyróżnień w formie dyplomu. Istnieje możliwość nieprzyznania nagrody bez podania przyczyny.
  7. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagrody będzie mieć miejsce podczas konferencji International Conference on Computer Graphics and Vision ICCVG 2010.
  8. Wysokość nagrody ustala Zarząd TPO.

Za lata 2008-2009 wysokość nagrody wynosi 4000 zł.

                                                                                                Zarząd Towarzystwa Przetwarzania Obrazów

ogłoszenie w PDF - do wydrukowania i powieszenia na tablicy ogłoszeń Wyniki konkursu za 2008-9 rok


HOME powrót | back