HOME

How to contact the Association for Image Processing

powrót do głównej strony / back to main page

The Association is a "disperse" organisation. In specific cases please contact the relevant members of the Governing Board.
Towarzystwo jest organizacją "rozproszoną" W poszczególnych sprawach prosimy zwracać się do odpowiednich członków Zarządu.

The correspondence can be addressed directly to the President of the Association: Korespondencję można kierować bezpośrednio do Prezesa Towarzystwa:
prof. Leszek Chmielewski, D.Sc.
IIT WZIM SGGW
Nowoursynowska 159 b. 34 pok. 3/60
PL 02-776 Warsaw, Poland
with note on the envelope: "Do rąk własnych" (to be delivered personally).


phone: +48 (22) 593 72 27
e-mail: lchmiel(at-sign)lchmiel.pl
dr hab. Leszek Chmielewski, prof. SGGW
IIT WZIM SGGW
ul. Nowoursynowska 159 b. 34 pok. 3/60
02-776 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: "Do rąk własnych".


tel.: (22) 593 72 27
e-mail: lchmiel(at-sign)lchmiel.pl


The official location of the Association is the following: Oficjalna siedziba Towarzystwa jest następująca:
Association for Image Processing (TPO)
Koszykowa 86
PL 02-008 Warsaw, Poland

e-mail: tpo(at-sign)pjwstk.edu.pl
Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

e-mail: tpo(at-sign)pjwstk.edu.pl


HOME powrót do głównej strony / back to main page

Modyfikowano / Last modified: