HOME powrót | back

TPO logo Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
członek IAPR
http://www.tpo.org.pl
Warszawa, 24 września 2004 r.

Rozstrzygnięcie K O N K U R S U
na najlepszą rozprawę doktorską
Edycja 2003

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 22 września 2004 r., podczas konferencji ICCVG 2004. Komisja konkursu wraz z Zarządem TPO postanowiła:

Nagrodę w wysokości 2000 zł otrzymał:

dr inż. Marek Kazimierz Szczepański
z Instytutu Automatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska,
za pracę doktorską pt.
Zastosowanie Teorii Błądzenia Przypadkowego w Przetwarzaniu Wstępnym Barwnych Obrazów Cyfrowych
-   Random Walk Theory Applied to Low Level Color Image Processing

GRATULUJEMY !

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagrody miało miejsce podczas konferencji International Conference on Computer Vision and Graphics ICCVG 2004.


HOME powrót | back