HOME powrót | back

TPO logo Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
członek IAPR
Świętokrzyska 21 (w IPPT PAN), p. 723, 00-049 Warszawa
fax/tel: (+48)(22) 826 98 02
strona www:   http://www.tpo.org.pl

Warszawa, 30 maja 2001 r.

Warunki konkursu 2000

Rozstrzygnięcie K O N K U R S U
na najlepszą rozprawę doktorską
Edycja 2000

Konkurs został rozstrzygnięty zgodnie z punktem 6 warunków konkursu. Dnia 29 maja 2001 r., na zebraniu podczas konferencji KOSYR 2001, korzystając z opinii Komisji Konkursowej, w drodze głosowania wyłoniono laureata konkursu.

LAUREAT KONKURSU
Nagrodę w wysokości 2000 zł otrzymał:
dr inż. Krzysztof Krawiec
z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej,
za pracę doktorską pt.
Konstruktywna indukcja cech we wspomaganiu decyzji na podstawie informacji obrazowej.

GRATULUJEMY !

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagrody miało miejsce podczas konferencji Komputerowe Systemy Rozpoznawania KOSYR 2001.

Warunki konkursu 2000


HOME powrót | back