HOME

Jak zostać członkiem TPO

powrót do głównej strony


Członkiem zwyczajnym TPO może być każdy obywatel polski lub obcy zajmujący się przetwarzaniem obrazów, wizją maszynową lub problemami pokrewnymi, który złoży deklarację przystąpienia do Towarzystwa, zostanie zarekomendowany przez jego dwóch członków i zostanie przyjęty przez Zarząd (Statut, § 6).

W praktyce wygląda to tak:

1.
Należy wysłać Zarządowi wypełnioną i podpisaną Deklarację Członkowską. Ze względu na podpis, Zarząd musi otrzymać deklarację na papierze.
2.
Dobrze jest wraz z deklaracją dostarczyć rekomendację dwóch członków TPO, w dowolnej formie, może być e-mailem. Jesli kandydatowi brak osób mogących go zarekomendować, może je znaleźć Zarząd (prosimy o kontakt).
3.
Zarząd, po rozpatrzeniu deklaracji, informuje kandydata o decyzji co do jego przyjęcia do Towarzystwa Przetwarzania Obrazów. Jeśli decyzja jest pozytywna, nowy Członek jest zobowiązany do opłacenia składki. Od chwili jej opłacenia ma pełne prawa Członka TPO.
4.
!!! UWAGA !!! Osoby chcące, aby ich dane zostały szybko włączone lub uaktualnione w bazie danych o członkach TPO, są proszone, poza przysłaniem deklaracji członkowskiej, o wypelnienie i przysłanie e-mailem formularza bazy danych o członkach TPO !!!


HOME powrót do głównej strony

Modyfikowano / Last modified: