HOME

Składki TPO

powrót do głównej strony


Składka roczna w TPO wynosi:

Za studenta lub doktoranta uważa się każdą osobę mającą odpowiedni indeks - studiów lub studiów doktoranckich, dziennych, wieczorowych lub zaocznych.

Osoba przyjęta do TPO w drugiej połowie roku (od 1 lipca począwszy) wpłaca połowę składki za rok, w którym została przyjęta.

Składki można wpłacać na nasz rachunek główny (podając na przekazie tytuł wpłaty) lub bezpośrednio u Skarbnika.

Informacja dla osób zalegających ze składkami

(Podane składki obowiązują od 2002 roku. Podstawa: decyzja VI Walnego Zebrania, 2001.06.15, protokół pkt. 12d i 12e. Wysokości składek za wcześniejsze lata podano tutaj.)


HOME powrót do głównej strony / back to main page

Modyfikowano / Last modified: