HOME

Składki TPO - Informacja dla osób zalegających ze składkami

składki | powrót do głównej strony


Wysokość składek ustala Walne Zebranie. W kolejnych latach składki wynosiły (wszystkie wartości w nowych złotych):

2002 i następne: zwykła: 20 zł, studencka (studenci i doktoranci): 5 zł
            (decyzja VI Walnego Zebrania, 2001.06.15, protokół pkt. 12d i 12e)
2001: 21 zł   (Tabela Kursów NBP nr 252/A/NBP/2000 ogłoszona 29.12.2000, obowiązuje do 2.01.2001)*)
2000: 21 zł   (Tabela Kursów NBP nr 254/A/99 ogłoszona 30.12.1999, obowiązuje do 2.01.2000)*)
1999: 18 zł   (Tabela Kursów NBP nr 255/98 ogłoszona 31.12.1998, obowiązuje 1-4.01.1999)*)
1998: 18 zł
1997: 14 zł
1996: 12 zł
1995: 12 zł
1994: 11 zł
1993: 7 zł
1992: 7 zł
1991: 2 zł (wpisowe)

Dla osób zalegających ze składkami, dla ułatwienia obliczeń, sumę zaległych składek podano w tabeli. Kolumny czcionką pochyłą podano dla wyjaśnienia.

Ostatnio opłacona
składka w roku
Zaległe składki dodano składki
w wysokości (narastająco)
za rok
zwykłastudencka zwykłastudencka
200500 00-
2004205 2052005
20034010 2052004
20026015 2052003
20018020 2052002
200010141 21212001
199912262 21212000
199814080 18181999
199715898 18181998

Założenia:

  1. jest rok 2005;
  2. osoba wpłacająca stale pozostaje lub stale nie pozostaje studentem;
  3. osoba przyjęta w drugim półroczu zapłaciła przynajmniej składkę za półrocze, w  którym została przyjęta.
Osoby nie spełniające założeń (2-3) muszą poradzić sobie same z obliczeniami :) .


*) W latach 1994-2001 składka roczna TPO wynosiła równowartość 5 USD w złotych, według średniego kursu NBP z pierwszego dnia roku kalendarzowego (decyzja II Walnego Zebrania, 1994.01.05, protokół § 22). Kurs można sprawdzić w NBP | Statystyka | Informacje dzienne | Archiwum kursów średnich. Wynik obliczenia zaokrąglało się do pełnego złotego (składka(10.4999) = 10; składka(10.5) = 10; składka(10.5001) = 11).


HOME składki | powrót do głównej strony / back to main page

Modyfikowano / Last modified: