In English                       powrót do TPO                       Warszawa, 2002.08.28

REGULAMIN NAGRODY ZA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ
podczas konferencji
International Conference on Computer Vision and Graphics ICCVG'2002
Towarzystwo Przetwarzania Obrazów

* * * PRZYZNANE NAGRODY * * *

  1. Nagroda zostanie przyznana za najlepszą prezentację pracy podczas Konferencji, i jest przeznaczona dla osoby prezentującej tę pracę.
  2. Do nagrody kandydują tak osoby prezentujące referaty ustne, jak i plakaty. Z konkursu wyłączone są wykłady zapraszane.
  3. Nagroda jest nagrodą rzeczową: niedawno wydaną monografią z dziedziny przetwarzania obrazów. Osoba nagrodzona otrzymuje również dyplom.
  4. W skład komisji przyznającej nagrodę wchodzą obecni na Konferencji członkowie Zarządu TPO, Komitetu Programowego Konferencji oraz Przewodniczący sesji. Przewodniczącym komisji jest prezes TPO, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu TPO wskazany przez prezesa.
  5. Komitet Programowy Konferencji i Przewodniczący sesji nominują do nagrody 3 do 4 prac, na podstawie ich poziomu naukowego.
  6. Komisja przyzna nagrodę osobie prezentującej jedną z nominowanych prac. W tej końcowej decyzji będzie brana pod uwagę jakość prezentacji oraz wartość samej pracy. Decyzja zostanie podjęta w drodze tajnego głosowania Komisji.
  7. Nagroda zostanie przyznana i wręczona po zakończeniu wszystkich prezentacji kwalifikujących się do konkursu. Będzie to miało miejsce nie później, niż podczas zamknięcia Konferencji.
 

Wiceskarbnik

Dr Waldemar Cudny

Wiceprezes

Dr Leszek Chmielewski

 

* * * PRZYZNANE NAGRODY * * *

powrót do TPO