HOME

News
Wiadomości

back to main page | powrót do głównej strony

  0000.00.00
  Index
  Spis treści
  frequently

  2020.09.16
  2020.09.16
  2020.06.20
  2020.03.20
  2018.09.19
  2018.09.18
  2018.08.17
  2018.06.20
  2018.01.02
  2016.09.21
  2016.09.20
  2016.08.05
  2016.05.14
  2015.11.16
  2014.09.17
  2014.09.15
  2014.01.26
  2014.04.22
  2013.07.29
  2012.09.26
  2012.09.25
  2012.06.01
  2012.04.03
  2010.10.15
  2010.09.23
  2009.12.01
  2009.11.28
  2009.05.28
  2008.11.12
  2008.11.12
  2008.11.01
  2008.08.05
  2008.06.05
  2008.04.19
  2007.10.29
  2007.02.23
  2007.02.23
  2006.10.20
  2006.09.27
  2006.09.26
  2006.05.02
  2006.05.02
  2005.05.25
  2005.02.01, 2005.05.22
  2004.10.11
  2004.09.27
  2004.09.24
  2004.05.21
  2004.05.12
  2004.02.25
  2004.02.12
 • Change of the Representative of the Association in the Governing Board of the International Association for Pattern Recognition.
 • Zmiana Reprezentanta Towarzystwa w Radzie Zarządzającej International Association for Pattern Recognition.
  2003.09.02
  2003.05.29
  2003.04.11
  2003.03.28
  2002.11.16
  2002.10.02
  2002.10.01
  2002.09.06
  2002.05.22
  2001.10.08
  2001.10.08
  2001.06.16
  2001.05.31
  2001.05.30
  2001.05.11
  2000.10.29
  1999.07.22
  2000.05.20
  2000.05.20
  1999.07.22
  1999.05.27
  1999.05.25
  1999.05.21
  1999.04.30
  1999.01.05
  1998.11.30
  1998.11.12
  1998.10.23
  1998.07.22
  1998.05.22
  1998.05.25


HOME powrót do głównej strony / back to main page

Modyfikowano / Last modified: