HOME

V Walne Zebranie TPO - porzadek zebrania

back | powrot

V Walne Zebranie Towarzystwa Przetwarzania Obrazow odbylo sie 5 marca 1998 (czwartek), w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki, Wydzial Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, ul. Chodkiewicza 8, 02-525 Warszawa, w Centrum Seminaryjnym (parter).

Porzadek zebrania:

Dziekujemy wszystkim Uczestnikom.

6 marca 1998


HOME back | powrot