Logo TPO

Zmiany Statutu TPO
zatwierdzone przez V Walne Zebranie
6 marca 1998 r.

HOME powrót do głównej strony | statut TPO

Dotychczasowa wersja jest przedstawiona kursywą, zaś nowa wersja czcionką pogrubioną.


HOME powrót do głównej strony | statut TPO