Więcej informacji

Od: Leszek Chmielewski [lchmiel@lchmiel.pl]
Wysłano: 15 października 2010 16:34
Do: (lista czlonkow TPO)
Temat: VIII Walne Zebranie TPO
Ważność: Wysoka

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Serdecznie zapraszamy na VIII Walne Zebranie Towarzystwa Przetwarzania Obrazów, które odbędzie sie 22 listopada 2010 r. (poniedziałek) w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, ul. Koszykowa 86.

Zebranie rozpocznie się o godzinie 12.00 (pierwszy termin) lub 12.15 (drugi termin).

Planowany porządek zebrania:

  1. Wykład prof. Artura Przelaskowskiego (Instytut Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej) - tytuł wykładu zostanie wkrótce podany e-mailem i na witrynie TPO pod adresem http://www.tpo.org.pl.
  2. Sprawozdanie ustępującego Zarządu TPO i propozycje dalszej działalności.
  3. Opinia Komisji Rewizyjnej o działalności Zarządu.
  4. Dyskusja i rozpatrzenie wniosku  Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi absolutorium.
  5. Wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  6. Podjęcie uchwały programowej na lata 2011-2012.
  7. Wolne wnioski.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Zebraniu. Państwa obecność ma zasadnicze znaczenie dla dalszej działalności Towarzystwa.


W imieniu Zarządu TPO:

Prof. Konrad Wojciechowski - Prezes

Więcej informacji