Więcej informacji

Od: Henryk Palus [hpalus@polsl.gliwice.pl]
Wysłano: 28 sierpnia 2003 13:27
Do: < lista czlonkow TPO >
Temat: VII Walne Zebranie TPO
Szanowna Pani/ Panie,

Serdecznie zapraszamy Pana/Panią na VII Walne Zebranie Towarzystwa Przetwarzania Obrazów, które odbędzie sie 29 września 2003 r. (poniedziałek) w budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Akademicka 16.  Zebranie rozpocznie się o godzinie 12.00 (pierwszy termin) lub 12.15 (drugi termin).

Planowany porządek zebrania:


1. Referat - autor i tytuł zostaną wkrótce ogłoszone e-mailem i w Internecie na witrynie TPO pod adresem http://www.tpo.org.pl.

2. Sprawozdanie ustępującego Zarządu TPO i propozycje dalszej działalności.

3. Opinia Komisji Rewizyjnej o działalności Zarządu.

4. Dyskusja i rozpatrzenie wniosku  Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi absolutorium.

5. Wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6. Powzięcie uchwały programowej na lata 2003-2004.

7. Wolne wnioski.


Serdecznie zapraszamy do udziału w Zebraniu.W imieniu Zarządu TPO:

Prof. Konrad Wojciechowski - Prezes

Więcej informacji