HOME

VI Walne Zebranie TPO - planowany porządek zebrania

back | powrót

VI Walne Zebranie Towarzystwa Przetwarzania Obrazów odbędzie się 15 czerwca 2001 roku (piątek), w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa, w Dużej Auli.

Zebranie rozpocznie się o godzinie 12:00 (pierwszy termin) lub 12:15 (drugi termin).

Planowany porządek zebrania:

  1. Referat dra Bogdana Smołki z Politechniki Śląskiej pt. Nowe metody redukcji szumów barwnych obrazow cyfrowych.
  2. Sprawozdanie ustępującego Zarządu TPO i propozycje dalszej działalności, w tym:
  3. Opinia Komisji Rewizyjnej o działalności Zarządu.
  4. Dyskusja i rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielanie Zarządowi absolutorium.
  5. Wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  6. Rozpatrzenie sposobów gospodarowania środkami wypracowanymi przez TPO i ich wykorzystania na działalność statutową.
  7. Powzięcie uchwały programowej na lata 2001-2002.
  8. Wolne wnioski.
Serdecznie zapraszamy na Zebranie Członków Towarzystwa Przetwarzania Obrazów, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy na punkt pierwszy Zebrania - referat naukowy.

Zaproszenia rozesłano 11 maja 2001.       Punkt 1 Porządku aktualizowano 26 maja.


HOME back | powrot