powrót                       Warszawa, 2001.02.07

REGULAMIN NAGRODY ZA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ
podczas konferencji
Komputerowe Systemy Rozpoznawania KOSYR 2001
Towarzystwo Przetwarzania Obrazów

  1. Nagroda zostanie przyznana za najlepszą prezentację pracy podczas Konferencji, i jest przeznaczona dla osoby prezentującej tę pracę.
  2. Do nagrody kandydują tak osoby prezentujące referaty ustne, jak i plakaty.
  3. Nagroda jest nagrodą rzeczową: monografią z dziedziny przetwarzania obrazów, wydaną nie później, niż w 1999 roku.
  4. W skład komisji przyznającej nagrodę wchodzą obecni na Konferencji członkowie Zarządu TPO, Komitetu Programowego Konferencji oraz Przewodniczący sesji. Przewodniczącym komisji jest prezes TPO, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu TPO wskazany przez prezesa.
  5. Komitet Programowy Konferencji i Przewodniczący sesji nominują do nagrody 3 do 4 prac.
  6. Komisja przyzna nagrodę osobie prezentującej jedną z nominowanych prac. W tej końcowej decyzji będzie brana pod uwagę jakość prezentacji oraz wartość samej pracy. Decyzja zostanie podjęta w drodze tajnego głosowania Komisji.
  7. Nagroda zostanie przyznana i wręczona po zakończeniu wszystkich prezentacji kwalifikujących się do konkursu. Będzie to miało miejsce nie później, niż podczas zamknięcia Konferencji.

Skarbnik

Dr Waldemar Cudny

Sekretarz

Doc. dr hab. Wojciech Mokrzycki

Prezes

Dr inż. Leszek Chmielewski

powrót