HOME powrót | backKomisja K O N K U R S U
na najlepsz± rozprawę doktorsk± lat 2008-2009

W konkursie za lata 2008-2009 członkami Komisji byli (alfabetycznie):

Dziękujemy!

Wyniki konkursu 2008-2009


HOME powrót | back