HOME

Nowa książka: Zygmunt Wróbel, Robert Koprowski, Automatyczne metody analizy orientacji mikrotubul

back to main page | powrót do głównej strony


Szanowni Członkowie i Sympatycy TPO,

Ukazała się nowa książka zatytułowana "Automatyczne metody analizy orientacji mikrotubul" autorstwa: Zygmunt Wróbel i Robert Koprowski. W załączeniu przesyłam spis treści. Książka dostępna jest w wydawnictwie US https://wydawnictwo.us.edu.pl (ISBN/ISSN 978-83-226-1719-9).

Link do książki u Wydawcy: https://wydawnictwo.us.edu.pl/?q=node/1043

Z poważaniem

R Koprowski

Spis treści, dokument PDF, 109 KB

 


31 grudnia 2007 r.


HOME back to main page | powrót do głównej strony