HOME

Nowa książka: Leszek J. Chmielewski, Metody akumulacji danych w analizie obrazów cyfrowych

back to main page | powrót do głównej strony


Szanowni Członkowie i Sympatycy TPO,

Ukazała się nowa książka: Marcin Iwanowski, Metody morfologiczne w przetwarzaniu obrazów cyfrowych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2009.

Książka przeznaczona jest zarówno dla czytelników, którzy chcieliby poznać podstawy morfologicznego przetwarzania obrazów, jak też i dla osób zainteresowanych tematami bardziej specyficznymi z tej dziedziny. Przedstawiony materiał jest ilustrowany licznymi przykładami, pokazującymi zasady i efekty działania omawianych metod. W tekście zamieszczone zostały także algorytmy większości najważniejszych operacji. Zostały one zapisane w pseudokodzie, dzięki czemu możliwa jest ich samodzielna analiza oraz praktyczna realizacja w dowolnym języku programowania. Ponadto w pracy zamieszczono przykłady zastosowań omawianych metod do rozwiązywania praktycznych problemów wizyjnych. Przykłady te obejmują szerokie spektrum dziedzin - kontrolę dostępu i biometrię, przetwarzanie zobrazowań powierzchni ziemi (m.in. zdjęć satelitarnych), inżynierię biomedyczną, grafikę komputerową i inżynierię materiałową. Praca zawiera także wykaz ponad 300 książek i artykułów. Każdy dział omawianego materiału został zaopatrzony w przegląd najważniejszych pozycji bibliograficznych.

Więcej informacji na temat książki znaleźć można na stronie internetowej:

Książka jest dostępna w księgarniach wydawnictw akademickich i informatycznych.

Marcin Iwanowski


7 grudnia 2009 r.


HOME back to main page | powrót do głównej strony