HOME

Nowa książka: Leszek J. Chmielewski, Metody akumulacji danych w analizie obrazów cyfrowych

back to main page | powrót do głównej strony


Szanowni Członkowie i Sympatycy TPO,

Ukazała się nowa książka: Leszek J. Chmielewski, Metody akumulacji danych w analizie obrazów cyfrowych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2006.

Celem tej książki jest przedstawienie kilku akumulacyjnych metod analizy obrazów. Zasadniczym elementem jest detektor linii, czyli obiektów wydłużonych. Jako przykłady i częściowo testy wykorzystywano zazwyczaj obrazy biomedyczne, które stawiają duże wymagania metodom, ponieważ obrazowane obiekty są nieregularne, a jakość obrazów często jest ograniczona przez używane metody obrazowania.

Po sformułowaniu zasady akumulacji danych przedstawiono stosowane pojęcia, poczynając od histogramu, a kończąc na podstawowej wersji transformaty Hougha. Przedstawiono skrótowo relacje akumulacji i statystyki oraz opisy kilku rozszerzonych wersji transformaty Hougha. Dalej omówiono zadanie estymacji na podstawie histogramu, zagadnienie rozmycia histogramu dla przypadku danych nieokresowych i okresowych oraz sformułowano nowe pojęcia: rozmycia granicznego i stopnia rozmycia histogramu, które są podstawą dla prostej metody określania skali funkcji rozmycia.

Tytułem ćwiczenia wprowadzono prosty akumulacyjny detektor krawędzi. W dalszej części książki przedstawiono rozwiązania metodami akumulacyjnymi dwóch zadań o charakterze praktycznym: parametrycznego - nakładania obrazów i nieparametrycznego - detekcji linii. Zwrócono szczególną uwagę na odporność metod na zakłócenia w danych.

Więcej informacji:

Książka jest dostępna w księgarniach wydawnictw akademickich i informatycznych.

Leszek Chmielewski


3 października 2006 r.


HOME back to main page | powrót do głównej strony