HOME

Nowa książka: Bogusław Cyganek
Object Detection and Recognition in Digital Images: Theory and Practice

back to main page | powrót do głównej strony


Szanowni Członkowie i Sympatycy TPO,

Ukazała się moja nowa książka zatytułowana "Object Detection and Recognition in Digital Images: Theory and Practice".

Książka dotyczy głównie tensorowych oraz statystycznych metod detekcji oraz rozpoznawania obiektów w obrazach, z licznymi przykładami przeważnie z dziedziny systemów wsparcia kierowców (rozpoznawanie znaków, śledzenie, obserwacja stanu kierowcy, itd.).

W książce starałem się przedstawić główne idee każdej z prezentowanych metod, tak aby czytelnik był w stanie zastosować je również w swoich projektach. Dlatego też, w przypadku większości metod zaprezentowałem zarówno ich wyprowadzenia matematyczne, jak również dołączyłem implementacje w języku C++.

Ponadto książka zawiera liczne dodatki, w tym m.in. wprowadzenie do metod równoległego programowania systemów wizyjnych.

Informacje o książce wraz z odnośnikami do stron z kodem znajdują się pod adresem wydawnictwa Wiley:

eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470976373.html,

jak również u dystrybutorów.

Z pozdrowieniami,

Bogusław Cyganek


7 lipca 2014 r.


HOME back to main page | powrót do głównej strony