HOME

Nowa książka: Anna Korzyńska, Małgorzata Przytulska, Przetwarzanie obrazów - ćwiczenia

back to main page | powrót do głównej strony


Szanowni Członkowie i Sympatycy TPO,

Ukazała się nowa książka zatytułowana "Przetwarzanie obrazów - ćwiczenia" autorstwa Anny Korzyńskiej i Małgorzatay Przytulskiej.

Ta niewielka książka (110 stron) wydana w serii podręczników akademickich została pierwotnie przeznaczona dla słuchaczy Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych jako pomoc naukowa do wykładów z "Przetwarzania sygnałów i obrazów cyfrowych", lecz z powodzeniem może być też zalecona słuchaczom innych uczelni i kierunków studiów o profilu informatycznym oraz - jako pomoc dla osób zamierzających samodzielnie eksperymentować z komputerowym przetwarzaniem obrazów. Zawiera ona podstawy działania oraz przykłady procedur przetwarzania jedno- i wielobarwnych obrazów w środowisku programowym Matlab i Excel, a także - odpowiednie ćwiczenia do samodzielnego rozwiązywania. W szczególności dotyczą one: jednopunktowych i wielopunktowych (kontekstowych) operacji przetwarzania obrazów, operacji morfologicznych, krawędziowania, segmentacji obrazów, zastosowań transformacji Fouriera oraz steganografii - sposobu utajnionego przekazywania informacji tekstowych w obrazach. Załączona dyskietka CD zawiera obrazy omawiane w tekście i wykorzystywane w ćwiczeniach.

Książka jest dostępna w księgarniach wydawnictw akademickich.


12 stycznia 2006 r.


HOME back to main page | powrót do głównej strony