HOME

Records of the members of AIP
Rekordy członków TPO

back

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z

 1. Tomasz Andrysiak
 2. Janusz Bobulski
 3. Piotr Boguś
 4. Jan Borgosz
 5. Maciej Bossak
 6. Leszek Chmielewski
 7. Ryszard Choraś
 8. Waldemar Cudny
 9. Bogusław Cyganek
 10. Annamonika Dulewicz
 11. Jerzy Gajda
 12. Maria Grzegorek
 13. Jacek Hendiger
 14. Marek Iwanowski
 15. Klaudia Jankowska
 16. Adam Jóźwik
 17. Rafał Kartaszyński
 18. Andrzej Kasiński
 19. Włodzimierz Kasprzak
 20. Paweł Kieś
 21. Robert Koprowski
 22. Anna Korzyńska
 23. Witold Kosiński
 24. Jerzy Kośnik
 25. Tomasz A. Kowalewski
 26. Ryszard Kozera
 27. Danuta Kozerska
 28. Krzysztof Krawiec
 29. Andrzej Krupiczka
 30. Tomasz Krzeszowski
 31. Małgorzata Kujawińska
 32. Juliusz Kulikowski
 33. Marek Kurzyński
 34. Bogdan Kwolek
 35. Ewa Lipowska-Nadolska
 36. Dariusz Litwin
 37. Witold Malina
 38. Andrzej Materka
 39. Roland Miezianko
 40. Michał Młodkowski
 41. Wojciech Mokrzycki
 42. Michał Morawski
 43. Mariusz Nieniewski
 44. Bogusław Obara
 45. Krzysztof Okarma
 46. Jan Romuald Olędzki
 47. Andrzej Ordys
 48. Maciej Orkisz
 49. Aleksander Owczarek
 50. Henryk Palus
 51. Wiesław Pamuła
 52. Przemysław Pardel
 53. Andrzej Polański
 54. Małgorzata Przytulska
 55. Przemysław Rokita
 56. Janusz Rzeszut
 57. Władysław Skarbek
 58. Marek Skłodowski
 59. Bogdan Smołka
 60. Sebastian Stach
 61. Marek Stawowy
 62. Katarzyna Stąpor
 63. Jacek Stokłosa
 64. Michał Strzelecki
 65. Witold Suchecki
 66. Andrzej Śluzek
 67. Mścisław Śrutek
 68. Wojciech Tarnawski
 69. Urszula Wachowska
 70. Artur Wiliński
 71. Zdzisław Wiśniowski
 72. Marian Wiwart
 73. Marek Wnuk
 74. Konrad Wojciechowski
 75. Bohdan Wołczak
 76. Jerzy Woźnicki
 77. Zygmunt Wróbel
 78. Marian Wysocki
 79. Daniel Zając
 80. Antoni Zajączkowski


Tomasz Andrysiak, M.Sc., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
computer vision, vision systems of robots, stereovision
Dziedziny działalności zawodowej:
wizja komputerowa, systemy wizyjne robotow, stereowizja
Quick access:
e-mail: andrys(at-sign)mail.atr.bydgoszcz.pl
AFFILIATION: position: Research Assistant
Academy of Technology and Agriculture
Faculty of Telecommunication and Electrical Engineering
Institute of Telecommunication
Akademia Techniczno-Rolnicza
Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki
Instytut Telekomunikacji
address: ul. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
Other information: Inne dane:
Member of the Board of Control of the Association for Image Processing. Członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przetwarzania Obrazów.
Last updated: Feb 3, 2004

back to index

Janusz Bobulski, Ph.D., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
Biometrics, pattern recognition, face recognition, multimedia
Dziedziny działalności zawodowej:
Biometria, rozpoznawanie obrazów, rozpoznawanie twarzy, multimedia
Quick access:
e-mail: januszb(at-sign)icis.pcz.pl
web page: icis.pcz.pl/~januszb
phone: (+48) (34) 325 05 89
AFFILIATION: position: Assistant Professor
Institute of Computer and Information Sciences
Częstochowa University of Technology
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Politechnika Częstochowska
address: Dąbrowskiego 73
PL 42-200 Częstochowa
phone: (+48) (34) 325 05 89
fax: (+48) (34) 325 05 89
Last updated: Oct 25, 2004

back to index

Piotr Boguś, Ph.D., Habil. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
multimodal medical images, clusternig, fuzzy methods
Dziedziny działalności zawodowej:
wielomodalne obrazy medyczne, grupowanie danych, metody rozmyte
Quick access:
e-mail: piotr.bogus(at-sign)amg.gda.pl
www: automex.pl/~piotrb/
phone: (+48)(58) 349 14 80, 349 14 00
AFFILIATION: position: Professor
Department of Physics and Biophysics
Medical University of Gdańsk
Katedra i Zakład Fizyki i Biofizyki
Akademia Medyczna w Gdańsku
address: Dębinki 1
PL 80-211 Gdańsk
phone: (+48)(58) 349 14 80, 349 14 00
Last updated: Jul 26, 2007

back to index

Jan Borgosz, M.Sc., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
hardware implementations of image processing algorithms in FPGA, low-level image processing, depth from defocus in 3D relations
Dziedziny działalności zawodowej:
sprzętowe implementacje algorytmów z zakresu przetwarzania obrazów w strukturach FPGA, niskopoziomowe przetwarzanie obrazów, badania zastosowania metody "depth from defocus" do odtwarzania relacji 3D
Quick access:
e-mail: borgosz(at-sign)agh.edu.pl
phone: (+48)(12) 617 27 52
AFFILIATION: position: Research Assistant
Departament of Electronics
University of Mining and Metallurgy
Katedra Elektroniki
Akademia Górniczo-Hutnicza
address: al. Mickiewicza 30, b. C, p. 506
PL 00-049 Warszawa
phone: (+48)(12) 617 27 52
Last updated: Dec 7, 2001

back to index

Prof. Maciej Bossak, Ph.D., Habil., Eng. charter member - członek-założyciel
Domains of professional activity:
applications of image processing in mechanics and design
Dziedziny działalności zawodowej:
zastosowania przetwarzania obrazów w mechanice i projektowaniu
Quick access:
e-mail: mb(at-sign)wip.pw.edu.pl
phone: (+48)(22) 49-42-80
fax: (+48)(22) 49-94-34, 48-33-79
AFFILIATION: position: Professor
Institute of Mechanics and Design
Warsaw University of Technology
Instytut Mechaniki i Konstrukcji
Politechnika Warszawska
address: Narbutta 85
PL 02-524 Warszawa
phone: (+48)(22) 49-42-80
fax: 49-94-34, 48-33-79
Last updated: Sep 3, 1997

back to index

Leszek J. Chmielewski, Ph.D., Habil., Eng., Prof. SGGW charter member - członek-założyciel
Domains of professional activity:
image processing, enhancement, edge detection, Hough transform, evidence accumulation, image segmentation, feature extraction, defect detection and classification, pattern recognition, medical imaging
Dziedziny działalności zawodowej:
analiza obrazów, poprawianie jakości, detekcja krawędzi, transformata Hougha, akumulacja danych, segmentacja obrazów, ekstrakcja cech, detekcja i klasyfikacja defektów, rozpoznawanie obiektów, obrazowanie medyczne
Quick access:
e-mail: lchmiel(at-sign)lchmiel.pl
web page: www.lchmiel.pl
phone: (+48)(22) 59 37 322
AFFILIATION: position: Associate Professor
Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
Faculty of Applied Informatics and Mathematics (WZIM)
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW)
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki (WZIM)
address: ul. Nowoursynowska 159
PL 02-776 Warszawa
phone: (+48)(22) 59 37 322
fax: 59 37 211
Other information: Inne dane:
President of the Association for Image Processing. Prezes Towarzystwa Przetwarzania Obrazów.
Last updated: Feb 26, 2012

back to index

Prof. Ryszard S. Choraś, Ph.D., Habil., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
computer vision, image processing, stereovision, image compression
Dziedziny działalności zawodowej:
wizja komputerowa, przetwarzanie obrazów, stereowizja, kompresja obrazów
Quick access:
e-mail: choras(at-sign)mail.atr.bydgoszcz.pl
phone: (+48)(52) 43-83-66
AFFILIATION: position: Professor
Academy of Technology and Agriculture
Faculty of Telecommunication and Electrical Engineering
Institute of Telecommunication
Akademia Techniczno-Rolnicza
Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki
Instytut Telekomunikacji
address: ul. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
phone: (+48)(52) 43-83-66
Other information: Inne dane:
Chief Editor of Image Processing & Communications. Redaktor Naczelny Image Processing & Communications.
Last updated: Sep 8, 2002

back to index

Waldemar Cudny, Ph.D. charter member - członek-założyciel
Domains of professional activity:
optical measurement methods
Dziedziny działalności zawodowej:
optyczne metody pomiarowe
Quick access:
AFFILIATION: position: Assistant Professor
Kazimierz Wielki University
Faculty of Mathematics, Technology nad Natural Sciences
Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego
Wydział Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych
Instytut Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej
Zakład Technik Komputerowych
address: ul. Chodkiewicza 30/26
PL 85-072 Bydgoszcz
Last updated: May 19, 2005

back to index

Bogusław Cyganek, Ph.D., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
stereovision, low-level image processing, pattern matching, neural networks in image processing
Dziedziny działalności zawodowej:
stereowizja, niskopoziomowe przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie obiektów, zastosowanie sieci neuronowych do przetwarzania obrazów
Quick access:
e-mail: cyganek(at-sign)uci.agh.edu.pl
phone: (+48)(12) 617 27 52
AFFILIATION: position: Assistant Professor
Departament of Electronics
AGH University of Science and Technology
Katedra Elektroniki
Akademia Górniczo-Hutnicza
address: al. Mickiewicza 30/C3/pk008
PL 30-059 Kraków
phone: (+48)(12) 617 27 52
Last updated: Dec 7, 2001

back to index

Annamonika Dulewicz, Ph.D., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
morphometric analysis of cells, computer aided diagnostics, statistical analysis
Dziedziny działalności zawodowej:
morfometryczna analiza komorek, komputerowe wspomaganie diagnostyki, analiza statystyczna
Quick access:
e-mail: monika(at-sign)ibib.waw.pl
phone: (+48)(22) 659-91-43 Ext. 305
fax: (+48)(22) 659-70-30
AFFILIATION: position: Assistant Professor
Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, PAS Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
address: ul. Ks. Trojdena 4
PL 02-109 Warszawa
phone: (+48)(22) 659-91-43 Ext. 305
fax: (+48)(22) 659-70-30
Last updated: Apr 02, 2008

back to index

Jerzy Gajda, Ph.D., Eng. charter member - członek-założyciel
Domains of professional activity:
image remembering and processing with methods of coherent optics, processing and analysis of fringe images (speckle photography, holographic interferometry)
Dziedziny działalności zawodowej:
pamietanie i rozpoznawanie obrazów z wykorzystaniem metod optyki koherentnej, przetwarzanie i analiza obrazów prążkowych (fotografia plamkowa, interferometria holograficzna)
Quick access:
phone: (+48)(97) 523 30 42 Ext. 21, 13
AFFILIATION: position: Assistant Professor
Technical University of Szczecin
Institute of Electronics, Telecommunications and Computer Scienes
Department of Laser Technologies
Politechnika Szczecińska
Instytut Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Zakład Telekomunikacji Optycznej i Fotoniki
address: ul. 26 Kwietnia 10 PL 71-126 Szczecin phone: (+48)(97) 523 30 42 Ext. 21, 13
Last updated: Nov 11, 2004

back to index

Maria Grzegorek, M.Sc., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
low-level image processing
Dziedziny działalności zawodowej:
wstępne przetwarzanie obrazów
Quick access:
e-mail: mary(at-sign)ipipan.waw.pl
phone: (+48)(22) 36 28 41 Ext. 23
AFFILIATION: position: Research Assistant
Institute of Computer Science, PAS
Instytut Podstaw Informatyki PAN
address: ul. Ordona 21 PL 01-237 Warszawa phone: (+48)(22) 36 28 41 Ext. 23
fax: (+48)(22) 37 65 64
Last updated: Jan 30, 1998

back to index

Jacek Hendiger, M.Sc., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
visualization of air flux, stream parameters assessment from image analysis
Dziedziny działalności zawodowej:
wizualizacja przepływu powietrza, okreslanie parametrow strumienia na podstawie analizy obrazu
Quick access:
e-mail: jacek.hendiger(at-sign)is.pw.edu.pl
phone: (+48)(22) 660 53 09
AFFILIATION: position: Research Assistant
Institute of Heating and Ventilation
Faculty of Environmental Engineering
Warsaw University of Technology
Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji
Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska
address: ul. Nowowiejska 20
PL 00-653 Warszawa
phone: (+48)(22) 660 53 09
fax: (+48)(22) 825 29 92
Last updated: May 17, 2002

back to index

Marek Iwanowski, M.Sc., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
recognition of writing
Dziedziny działalności zawodowej:
rozpoznawanie pisma
Quick access:
e-mail: mariwa(at-sign)plearn.edu.pl
phone: (+48)(22) 620 03 81, Ext. 250, 248
AFFILIATION:
Institute of Library Science
Warsaw University
Instytut Bibliotekoznawstwa
Uniwersytet Warszawski
address: ul. Nowy Swiat 69
PL 00-330 Warszawa
phone: (+48)(22) 620 03 81, Ext. 250, 248
Last updated: Jan 30, 1998

back to index

Klaudia Jankowska, Ph.D., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
applications of image processing and analysis
Dziedziny działalności zawodowej:
zastosowania przetwarzania i analizy obrazów
Quick access:
phone: +49 5121 49-2521
fax: +49 711811 5052521
AFFILIATION: R&D Engineer
Robert Bosch GmbH
Corporate Research
Advanced Enginering, Multimedia, Telematic and Surround Sensing Systems
address: Postfach 77 77 77
DE 31139 Hildesheim
phone: +49 5121 49-2521
fax: +49 711811 5052521
Last updated: Oct 10, 2008

back to index

Adam Jóźwik, Ph.D., Habil., Eng. charter member - członek-założyciel
Domains of professional activity:
pattern recognition, K Nearest Neighbours methods
Dziedziny działalności zawodowej:
rozpoznawanie obiektów, metody K Najblizszych Sasiadow
Quick access:
e-mail: adamj(at-sign)ibib.waw.pl
phone: (+48)(22) 659 91 43 Ext. 406
fax: (+48)(22) 659 70 30
AFFILIATION: position: Associate Professor
Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, PAS Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
address: ul. Ks. Trojdena 4
PL 02-109 Warszawa
phone: (+48)(22) 659 91 43 Ext. 406
fax: (+48)(22) 659 70 30
Last updated: June 30, 2007

back to index

Rafał Kartaszyński full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
2D interpolation, 3D interpolation, reconstruction, segmentation, Grow Cut, thresholding, region growth, random walk segmentation, 3D visualization, VTK, OpenGL, fractals, filtering, computer graphics, medical informatics
Dziedziny działalności zawodowej:
interpolacja 2D, interpolacja 3D, rekonstrukcja, segmentacja, Grow Cut, progowanie, rozrost obszarów, segmentacja losowej wędrówki, wizualizacja danych 3D, VTK, OpenGL, fraktale, filtracja, grafika komputerowa, informatyka medyczna
Quick access:
e-mail: hatamoto(at-sign)op.pl
AFFILIATION: position: Student
Division of Information Technologies
Institute of Computer Science
Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science
Maria Skłodowska-Curie University in Lublin
Zakład Technologii Informatycznych
Instytut Informatyki
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie
address: pl. Marii Skłodowskiej-Curie 1
PL 20-031 Lublin
Last updated: Mar 24, 2006

back to index

Prof. Andrzej Kasiński, Ph.D., Habil., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
image processing, 3D scene reconstruction and interpretation
Dziedziny działalności zawodowej:
przetwarzanie obrazów, rekonstrukcja i interpretacja sceny 3W
Quick access:
e-mail: Andrzej.Kasinski(at-sign)put.poznan.pl
phone: (+48)(61) 665-23-65
fax: (+48)(61) 665-25-63
AFFILIATION: position: Head of the Institute
Institute of Control and Information Engineering
Poznan University of Technology
Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej
Politechnika Poznańska
address: ul. Piotrowo 3A
PL 60-965 Poznań
phone: (+48)(61) 878-23-68
fax: (+48)(61) 878-25-63
Other information: Inne dane:
Member of the Governing Board of the Association for Image Processing.
Representative of the Association for Image Processing in the Governing Board of the International Association for Pattern Recognition.
Członek Zarządu Towarzystwa Przetwarzania Obrazów.
Reprezentant Towarzystwa Przetwarzania Obrazów w Radzie Zarządzającej International Association for Pattern Recognition.
Last updated: Feb 12, 2004

back to index

Włodzimierz Kasprzak, Prof., Ph.D., Habil., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
computer vision in robotics and autonomous navigation, traffic scene analysis, object tracking in image sequences, texture analysis, object detection, shape analysis, recognition of hands- and human head-commands, speech recognition, transformational methods in signal analysis, blind signal processing
Dziedziny działalności zawodowej:
wizja komputerowa w robotyce i autonomicznej nawigacji, analiza scen ruchu drogowego, śledzenie obiektów w sekwencji obrazów, analiza tekstury i kształtu, detekcja obiektów, rozpoznawanie komend podawanych dłonią i głową, rozpoznawanie mowy, metody transformacyjne w analizie sygnałów, metody "ślepego" przetwarzania sygnałów
Quick access:
e-mail: W.Kasprzak(at-sign)ia.pw.edu.pl
web page: www.ia.pw.edu.pl/~wkasprza/
phone: (+48)(22) 660-78-66
AFFILIATION: position: Professor
Institute of Control and Computation Engineering
Warsaw University of Technology
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Politechnika Warszawska
address: ul. Nowowiejska 15/19
PL 00-665 Warszawa
phone: (+48)(22) 660-78-66
fax: (+48)(22) 825 37 19
Last updated: April 26, 2014

back to index

Paweł Kieś, Ph.D., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
image segmentation, digital cameras - control and image processing
Dziedziny działalności zawodowej:
segmentacja obrazów, kamery cyfrowe - sterowanie i analiza obrazów
Quick access:
e-mail: pawkie(at-sign)gmail.com
phone: +48 (724) 371 220
AFFILIATION:
Samsung R&D Institute Poland  
address: pl. Europejski 1
PL 00-844 Warszawa
e-mail: pawel.kies(at-sign)cybercomgroup.com
Other information: Inne dane:
Vice-Chairman of the Board of Control of the Association for Image Processing. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przetwarzania Obrazów.
Last updated: Sep 19, 2016

back to index

Robert Koprowski, Ph.D., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
thermovision, biomedical measurements
Dziedziny działalności zawodowej:
termowizja, pomiary biomedyczne
Quick access:
web page: robert.frk.pl
e-mail: koprow(at-sign)ultra.cto.us.edu.pl
phone: (+48)(32) 291-83-81 Ext. 560
AFFILIATION:
Institute of Computer Science
Silesian University
Instytut Informatyki
Uniwersytet Śląski
address: Śnieżna 2
PL 41-200 Sosnowiec
phone: (+48)(32) 291-83-81 Ext. 560
Other information: Inne dane:
Member of the Board of Control of the Association for Image Processing. Członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przetwarzania Obrazów.
Last updated: Apr 29, 2010

back to index

Anna Korzyńska, Ph.D. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
recognition and modelling of movement of cells, image recognition: heart ultrasonography
Dziedziny działalności zawodowej:
rozpoznawanie i modelowanie ruchu komorek, rozpoznawanie obrazów: USG serca
Quick access:
e-mail: Anna.Korzynska(at-sign)ibib.waw.pl
phone: (+48)(22) 659 91 43
fax: (+48)(22) 659 70 30
AFFILIATION: position: Assistant Professor
Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, PAS Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
address: ul. Ks. Trojdena 4
PL 02-109 Warszawa
phone: (+48)(22) 659-91-43 Ext. 308
fax: (+48)(22) 659-70-30
Last updated: Oct 30, 2001

back to index

Prof. Witold Kosiński, Ph.D., Habil. charter member - członek-założyciel
Domains of professional activity:
mathematical fundaments of image processing,
neural networks
Dziedziny działalności zawodowej:
matematyczne podstawy analizy obrazów,
sieci neuronowe
Quick access:
e-mail: wkos(at-sign)pjwstk.edu.pl
web page: www.pjwstk.edu.pl/~wkos
AFFILIATION: position: Head of Department
Polish-Japanese Institute of Information Technology
Department of Intelligent Systems
Polisko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Katedra Systemów Inteligentnych
address: ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa
phone: (+48)(22) 58-44-513
fax: 58-44-501
Last updated: Dec 30, 2005

back to index

Jerzy Kośnik, Ph.D., Eng. charter member - członek-założyciel
Domains of professional activity:
stop-motion, motion detection, multiple images, detection of fire hazard
Dziedziny działalności zawodowej:
stop-klatka, detektor ruchu, obrazy wielokrotne, detekcja niebezpieczenstwa pozaru
Quick access:
phone: (+48)(22) 789 31 16 Ext. 224
fax: (+48)(22) 789 31 48
AFFILIATION:
Research and Scientific Center for Fire Protection Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
Zakład Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej
address: al. Nadwislanska 213
PL 05-420 Jozefow k/Otwocka
phone: (+48)(22) 789 31 16 Ext. 224
fax: (+48)(22) 789 31 48
Last updated: May 15, 1998

back to index

Prof. Tomasz A. Kowalewski, Ph.D., Habil. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
image processing in fluid mechanics, PIV and PIT, shape recognition and analysis, particle tracking
Dziedziny działalności zawodowej:
przetwarzanie obrazów w badaniach przepływów, cyfrowo-obrazowa metoda pomiaru pól prędkości i temperatury, analiza kształtu, śledzenie cząstek
Quick access:
e-mail: tkowale(at-sign)ippt.gov.pl
web page: www.ippt.gov.pl/~tkowale/
phone: (+48)(22) 826-12-81 Ext. 161
fax: (+48)(22) 826-98-15
AFFILIATION: position: Associate Professor
Institute of Fundamental Technological Research, PAS
Center of Mechanics and Information Technology
Section of Thermal and Free Surface Flows
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Ośrodek Mechaniki i Informatyki Stosowanej Pracownia Przepływów Termicznych i ze Swobodną Powierzchnią
address: ul. Świętokrzyska 21
PL 00-049 Warszawa
phone: (+48)(22) 826-12-81 Ext. 161
fax: (+48)(22) 826-98-15
Last updated: Oct 30, 2001

back to index

Ryszard Kozera, Ph.D., Habil., Prof. SGGW full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
shape from shading, photometric stereo
Dziedziny działalności zawodowej:
kształt z lśnienia, fotometria stereo
Quick access:
web page: http://www.wzim.sggw.pl/ryszard_kozera/
e-mail: ryszard.kozera(at-sign)gmail.com
AFFILIATION: position: Associate Professor
Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
Faculty of Applied Informatics and Mathematics (WZIM)
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW)
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki (WZIM)
address: ul. Nowoursynowska 159
PL 02-776 Warszawa
phone: (+48)(22) 59 37 279
fax: 59 37 271
Last updated: Sep 21, 1998

back to index

Danuta Kozerska, M.Sc. charter member - członek-założyciel
AFFILIATION:
Kredyt Bank S.A.
Last updated: Jan 30, 1998

back to index

Prof. Krzysztof Krawiec, Ph.D., Habil., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
visual learning, feature construction, feature extraction, machine learning, data mining, knowledge discovery, medical informatics
Dziedziny działalności zawodowej:
uczenie w rozpoznawaniu obrazów, konstrukcja cech, ekstrakcja cech, uczenie maszynowe, zgłębianie danych, odkrywanie wiedzy, informatyka medyczna
Quick access:
e-mail: krawiec(at-sign)cs.put.poznan.pl
web page: www-idss.cs.put.poznan.pl/~krawiec/
phone: (+48)(61)6652376
fax: (+48)(61)8771525
AFFILIATION: position: Assistant Professor
Institute of Computing Science
Poznan University of Technololgy
Laboratory of Intelligent Decision Support Systems
Instytut Informatyki
Politechnika Poznańska
Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji
address: Piotrowo 3A
PL 60-965 Poznań
phone: (+48)(61)6652933
fax: (+48)(61)8771525
Other information: Inne dane:
I'm interested in contacting other researches involved in applying sophisticated learning techniques to pattern recognition and computer vision problems. Have a look at a web page described my research concerning evolutionary visual learning.
I'm ready to participate in R&D projects related to the aforementioned topics.
Jestem zainteresowany kontaktem z innymi naukowcami stosującymi wyrafinowane algorytmy uczenia w rozpoznawaniu obrazów i widzeniu komputerowym. Zapraszam na strone WWW opisujaca moje badania dot. algorytmów ewolucyjnych w rozpoznawaniu obrazów.
Jestem też zainteresowany w uczestnictwie w projektach badawczo-rozwojowych związanych z wyżej wymienionymi dziedzinami.
Last updated: Feb 19, 2010

back to index

Andrzej Krupiczka, Ph.D., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
digital video processing and encoding (motion estimation, scaling and deinterlacing), standards and technologies for multimedia communication (MPEG-4, H.26x, ISMA, video over IP)
Dziedziny działalności zawodowej:
przetwarzanie i kompresja wideo (estymacja ruchu, skalowanie przestrzenne i czasowe, usuwanie przeplotu), standardy i technologie dla komunikacji multimedialnej (MPEG-4, H.26x, ISMA, wideo przez IP)
Quick access:
e-mail: andrewk(at-sign)vbrick.com
phone: (+1)(203) 265-303-0226
AFFILIATION: position: R&D Engineer
VBrick Systems, Inc.
address: 12 Beaumont Road
Wallingford, Connecticut 06492
USA
phone: (+1)(203) 265-303-0226
fax: (+1)(203) 265-6750
Last updated: April 10, 2006

back to index

Tomasz Krzeszowski, M.Sc., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
image processing, pattern recognition, motion tracking, human traking
Dziedziny działalności zawodowej:
przetwarzanie obrazów, rozpoznawania wzorców, śledzenie ruchu, śledzenie postaci ludzkiej
Quick access:
e-mail: tkrzeszo(at-sign)prz.rzeszow.pl
web page: www.prz.edu.pl/~tkrzeszo
phone: (+48)(17) 865 11 36
AFFILIATION: position: Research Assistant
Department of Computer and Control Engineering
Faculty of Electrical Egineering and Computer Science
Rzeszów University of Technology
Katedra Informatyki i Automatyki
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Rzeszowska
address: ul. W. Pola 2
PL 35-959 Rzeszów
phone: (+48)(17) 865 11 36
fax: (+48)(17) 854 29 10
Last updated: Mar 18, 2010

back to index

Prof. Małgorzata Kujawińska, Ph.D., Habil., Eng. charter member - członek-założyciel
Domains of professional activity:
optical methods of image processing, automatic analysis of interferograms
Dziedziny działalności zawodowej:
optyczne metody przetwarzania obrazu, automatyczna analiza interferogramow
Quick access:
e-mail: m.kujawinska(at-sign)mchtr.pw.edu.pl
phone: (+48)(22) 660 84 89
AFFILIATION: position: Professor
Optical Engineering Division
Institute of Micromechanics and Photonics
Faculty of Mechatronics
Warsaw Unversity of Technology
Optical Engineering Division
Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
Wydział Mechtroniki
Politechnika Warszawska
address: ul. Chodkiewicza 8
PL 02-525 Warszawa
phone: (+48)(22) 660 84 89
Last updated: Jan 30, 1998

back to index

Prof. Marek Kurzyński, Ph.D., Habil. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
statistical theory of pattern recognition, combined and expert methods, medical applications
Dziedziny działalności zawodowej:
statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, metody złożone i ekspertowe, zastosowania medyczne
Quick access:
e-mail: kumar(at-sign)zssk.pwr.wroc.pl
phone: (+48)(71) 20 37 92
AFFILIATION: position: Professor
Chair of Computer Systems and Networks
Wrocław University of Technology
Katedra Systemów i Sieci Komputerowych
Politechnika Wrocławska
address: ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
PL 50-370 Wrocław
phone: (+48)(71) 20 37 92
Last updated: Nov 10, 1998

back to index

Prof. Juliusz Kulikowski, Ph.D., Habil., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
pattern recognition, algebraic approach, morphometric aproach, statistical approach, biomedical applications
Dziedziny działalności zawodowej:
rozpoznawanie obrazó, metody algebraiczne, metody morfometryczne, metody statystyczne, zastosowania biomedyczne
Quick access:
e-mail: jlkulik(at-sign)ibib.waw.pl
phone: (+48)(22) 659 71 93
AFFILIATION: position: Professor
Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, PAS
Department of Biomedical Information Processing Methods
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
Zakład Metod Przetwarzania Informacji Biomedycznej
address: ul. Ks. Trojdena 4
PL 02-109 Warszawa
phone: (+48)(22) 659 71 93
fax: (+48)(22) 659 70 30
Other information: Inne dane:
Vice-President of the Association for Image Processing. Wiceprezes Towarzystwa Przetwarzania Obrazów.
Last updated: Feb 3, 2004

back to index

Bogdan Kwolek, Ph.D., Habil., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
computer vision, pattern recognition, computer graphics
Dziedziny działalności zawodowej:
przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów, grafika komputerowa, widzenie maszynowe
Quick access:
e-mail: bkw(at-sign)agh.edu.pl
web page: home.agh.edu.pl/~bkw/
phone: (+48)(12) 328 33 94
AFFILIATION: position: Associate Professor
Department of Computer Science
Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications
AGH University of Science and Technology
Katedra Informatyki
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Akademia Górniczo-Hutnicza
address: Al. Adama Mickiewicza 30
PL 30-962 Kraków
phone: (+48)(12) 328 34 00
fax: (+48)(12) 617 51 72
e-mail: informatyka(at-sign)agh.edu.pl
Other information: Inne dane:
Chairman of the Board of Control of the Association for Image Processing. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przetwarzania Obrazów.
Last updated: Feb 25, 2014

back to index

Prof. Ewa Lipowska-Nadolska, Ph.D., Habil., Eng. charter member - członek-założyciel
Domains of professional activity:
systolic arrays, algorithms and architcture
Dziedziny działalności zawodowej:
tablice systoliczne, algorytmy i architektura
Quick access:
e-mail: eln(at-sign)zskl.p.lodz.pl
AFFILIATION: position: Professor
Technical University of Łódź
Faculty of Technical Physics, Computer Science and Applied Mathematics
Division of Computer Networks
Politechnika Łódzka
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Samodzielny Zakład Sieci Komputerowych
Last updated: May 19, 2000

back to index

Dariusz Litwin, Ph.D., Eng. charter member - członek-założyciel
Domains of professional activity:
optical and computer methods of image analysis with the use of coherent light,
medical and biological applications
Dziedziny działalności zawodowej:
optyczno-komputerowe metody analizy obrazów z wykorzystaniem światła spójnego,
zastosowania medyczne i biologiczne
Quick access:
e-mail: adlitwin(at-sign)pro.onet.pl
phone: (+48)(22) 813 32 85, 810 25 89
AFFILIATION: position: Assistant Professor
Institute of Applied Optics
Section of Image Analysis
Instytut Optyki Stosowanej
Pracownia Analizy Obrazu
address: ul. Kamionkowska 18
PL 03-805 Warszawa
phone: (+48)(22) 813 32 85, 810 25 89
fax: 813 32 65
Last updated: Feb 28, 2001

back to index

Prof. Witold Malina, Ph.D., Habil. Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
pattern recognition: feature selection problem, teaching and classification methods, classification error estimation,
discrimination analysis
Dziedziny działalności zawodowej:
rozpoznawanie obrazów: zagadnienie selekcji cech, metody uczenia i klasyfikacji, estymacja błędu klasyfikacji,
analiza dyskryminacyjna
Quick access:
e-mail: malwit(at-sign)sunrise.pg.gda.pl
phone: (+48) (58) 47 11 45
fax: (+48) (58) 47 19 71
AFFILIATION: position: Professor
Gdańsk university of Technology
Faculty of Electronics
Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki
address: ul. Narutowicza 11/12
PL 80-952 Gdańsk
phone: (+48) (58) 47 11 45
fax: (58) 47 19 71
Last updated: Jan 30, 1998

back to index

Prof. Andrzej Materka, Ph.D., Habil., Eng. charter member - członek-założyciel
Domains of professional activity:
image processing
Dziedziny działalności zawodowej:
przetwarzanie obrazów
Quick access:
e-mail: andrzej.materka(at-sign)p.lodz.pl
web page: http://materka.p.lodz.pl
AFFILIATION: position: Professor; Head of the Institute of Electronics
Institute of Electronics
(Medical Electronics Division)
Technical University of Łódź
Instytut Elektroniki
(Zakład Elektroniki Medycznej)
Politechnika Łódzka
address: ul. Stefanowskiego 18/22
PL 90-537 Łódź
phone: (48)(42) 631 26 22, 636 00 65
fax: (48)(42) 636 22 38
Last updated: Oct 30, 2001

back to index

Roland Miezianko, Ph.D. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
computer vision, pattern recognition, face recognition, object tracking in image sequences, object detection
Dziedziny działalności zawodowej:
wizja komputerowa, rozpoznawanie obiektów, rozpoznawanie twarzy, śledzenie obiektów w sekwencji obrazów, detekcja obiektów
Quick access:
e-mail: mailto:roland.miezianko(at-sign)honeywell.com
web page: http://www.honeywell.com
AFFILIATION: position: Research Scientist
Honeywell International
Integrated Security Technology
Advanced Technology Laboratory
Automation and Control Solutions
address: 3660 Technology Drive
MN65-2500
Minneapolis, MN 55418
USA
phone: (1) 612 951 7946
fax: (1) 612 951 7438
Other information: Inne dane:
e-mail: mailto:roland(at-sign)terravic.com
web page: http://astro.temple.edu/~rmiezian
Last updated: Jul 19, 2007

back to index

Michał Młodkowski M.Sc., Eng. charter member - członek-założyciel
Domains of professional activity:
image processing hardware and software
Dziedziny działalności zawodowej:
sprzęt i oprogramowanie do przetwarzania obrazów
Quick access:
e-mail: Michal.Mlodkowski(at-sign)wikom.waw.pl
phone: (+48)(22) 632 77 51
fax: (+48)(22) 632 07 95
AFFILIATION: position: President
WIKOM Co.Ltd.
address: ul. Kasprzaka 22
PL 01-211 Warsaw
phone: (+48)(22) 632 77 51
fax: (+48)(22) 632 07 95
Last updated: Jan 26, 2004

back to index

Prof. Wojciech Mokrzycki, Ph.D., Habil., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
computer graphics,
image processing, stereovision
Dziedziny działalności zawodowej:
grafika komputerowa,
przetwarzanie obrazów, stereowizja
Quick access:
e-mail: wmokrzyc(at-sign)ipipan.waw.pl
phone: (+48)(22) 836 28 62 Ext. 35
AFFILIATION: position: Associate Professor
Institite of Computer Science, PAS Instytut Podstaw Informatyki PAN
phone: (+48)(22) 836 28 62 Ext. 35
fax: (+48)(22) 837 65 64
Other information: Inne dane:
Chief Editor of Machine Graphics & Vision.
Chairman of the Computer Graphics & Image Processing (GKPO) conference series.
Redaktor Naczelny Machine Graphics & Vision.
Przewodniczący serii konferecji Grafika Komputerowa i Przetwarzanie Obrazów (GKPO).
Last updated: Mar 6, 1998

back to index

Michał Morawski, Ph.D., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
pattern recognition, image processing, controlling of videoservo
Dziedziny działalności zawodowej:
rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie obrazów, sterowanie wideoserwomechanizów
Quick access:
web page: www.zsk.p.lodz.pl/~morawski
AFFILIATION: position: Assistant Professor
Division of Computer Networks
Technical University of Łódź
Samodzielny Zakład Sieci Komputerowych
Politechnika Łódzka
address: ul. Stefanowskiego 18/22
PL 90-924 Łódź
phone: (+48)(42) 631 28 32, 636 03 00 ext. 34
Last updated: Apr 16, 2003

back to index

Prof. Mariusz Nieniewski Ph.D., Habil., Eng. charter member - członek założyciel
Domains of professional activity:
analysis of changes and motion in images,
morphological methods of image proccessing, statistical methods in image analysis,
analysis of textures
Dziedziny działalności zawodowej:
analiza zmian i ruchu w obrazach,
metody morfologiczne przetwarzania obrazów, metody statystyczne w analizie obrazów,
analiza tekstur
Quick access:
e-mail: mnieniew(at-sign)ippt.gov.pl
phone: (+48)(22) 812 24 67
AFFILIATION 1: position: Professor; Head of Division
Institute of Fundamental Technological Research, PAS
Division of Vision Systems and Measurements
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Pracownia Systemów Wizyjnych i Pomiarowych
address: ul. Świętokrzyska 21
PL 00-049 Warszawa
phone: (+48)(22) 826-12-81 Ext 321, 144
fax: 826-98-15
AFFILIATION 2: position: Professor
Department of Fundamental Research in Electrical Engineering, Ministry of Economy and PAS
Division of Electric Circuits and Control
Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki MG i PAN
Pracownia Teorii Obwodów Elektrycznych i Sterowania
address: ul. Pożaryskiego 28
PL 04-703 Warszawa
phone: (+48)(22) 812 24 67
Last updated: Feb 3, 2004

back to index

Bogusław Obara, Ph.D. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
research, development and application of image analysis and processing methods in biology and medicine
Dziedziny działalności zawodowej:
badania, rozwój i zastosowanie metod analizy i przetwarzania obrazu w badaniach struktur biologicznych i medycznych
Quick access:
e-mail: boguslaw.obara(at-sign)durham.ac.uk
web page: http://boguslawobara.net
AFFILIATION: position: Lecturer
School of Engineering and Computing Sciences
University of Durham
address: South Road
DH1 3LE Durham
United Kingdom
phone: (+44) 19133 42431
Last updated: Aug 26, 2012

back to index

Krzysztof Okarma, Ph.D., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
image quality assessment, nonlinear filtration of colour images, image analysis in automation & robotics and transport
Dziedziny działalności zawodowej:
ocena jakosci obrazów, filtracja nieliniowa obrazow kolorowych, analiza obrazów w automatyce i robotyce oraz transporcie
Quick access:
e-mail: okarma(at-sign)zut.edu.pl
phone: (+48)(91) 449-53-11
phone: (+48)(91) 449-53-11
fax: (+48)(01) 449-53-47
AFFILIATION: position: Assistant Professor
West Pomeranian University of Technology, Szczecin
Faculty of Electrical Engineering
Department of Signal Processing and Multimedia Engineering
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Elektryczny
Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej
address: ul. 26. Kwietnia 10
PL 71-126 Szczecin
phone: (+48)(91) 44-95-311
fax: (+48)(91) 44-95-347
Last updated: Oct 7, 2012

back to index

Prof. Jan Romuald Olędzki, Ph.D., Habil., Eng. charter member - członek założyciel
Domains of professional activity:
environmental teledetection
Dziedziny działalności zawodowej:
teledetekcja srodowiska
Quick access:
phone: (+48)(22) 620 03 81 Ext. 654
fax: (+48)(22) 826 19 65
AFFILIATION: position: Professor
Section of Photointerpretation and Regional Studies
Faculty of Geography
Warsaw University
Pracownia Fotointerpretacji i Studiow Regionalnych
Wydział Geografii
Uniwersytet Warszawski
address: ul. Krakowskie Przedmieście 30
PL 00-927 Warszawa
phone: (+48)(22) 620 03 81 Ext. 654, 826 98 71
fax: (+48)(22) 826 19 65
Last updated: Feb 4, 1998

back to index

Prof. Andrzej Ordys, Ph.D., C.Eng., MIET, SMIEEE charter member - członek założyciel
Domains of professional activity:
low-level image processing, image filtering, motion analysis
Dziedziny działalności zawodowej:
przetwarzanie wstępne, filtracja obrazów, analiza ruchu
Quick access:
e-mail: A.Ordys(at-sign)kingston.ac.uk
phone: (+44)(020) 8547 7646
AFFILIATION: position: Professor
Kingston University in London
Faculty of Engineering
address: Friars Avenue
Roehampton Vale
London SW15 3DW
United Kingdom
phone: (+44)(020) 8547 7646
Last updated: Aug 7, 2006

back to index

Maciej Orkisz, Ph.D., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
medical image processing, 3D blood vessel image segmentation, motion tracking and estimation, magnetic resonance angiography, conformal radiotherapy
Dziedziny działalności zawodowej:
przetwarzanie obrazów medycznych, segmentacja trójwymiarowych obrazów naczyń krwionośnych, obliczanie i śledzenie ruchu, angiografia RMN, radioterapia konformalna
Quick access:
e-mail: maciej.orkisz(at-sign)creatis.insa-lyon.fr
web page: http://www.creatis.insa-lyon.fr/~orkisz/
phone: (+33)(4) 72 43 87 82
fax: (+33)(4) 72 43 85 26
AFFILIATION:
National Institute for Applied Sciences
Centre of Research and Applications in Signal and Image Processing
(INSA de Lyon)
Laboratoire CREATIS
address: INSA 502
69 621 Villeurbanne cedex
FRANCE
phone: (+33)(4) 72 43 87 82
fax: (+33)(4) 72 43 85 26
Last updated: May 18, 2000

back to index

Aleksander Owczarek, Ph.D., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
biomedical signal processing, medical bioengineering, biostatistics
Dziedziny działalności zawodowej:
przetwarzanie sygnałów biomedycznych, bioinżynieria medyczna, biostatystyka
Quick access:
e-mail: aleck(at-sign)itam.zabrze.pl
AFFILIATION:  
Medical University of Silesia in Katowice
Section of Statistics
The School of Pharmacy and Division of Laboratory Medicine
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Zakład Statystyki
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
address: ul. Ostrogórska 30
PL 41-200 Sosnowiec
phone: (+48)(32) 364 13 32
Last updated: Nov 16, 2009

back to index

Henryk Palus, Ph.D., Habil., Eng. charter member - członek założyciel
Domains of professional activity:
colour computer vision,
2D features extraction
Dziedziny działalności zawodowej:
barwna wizja komputerowa,
ekstrakcja cech 2D
Quick access:
e-mail: Henryk.Palus(at-sign)polsl.pl
phone: (+48)(32) 237 27 44
fax: (+48)(32) 237 21 27
AFFILIATION: position: Professor
Institute of Automatics
Department of Automatic Control, Electronics and Computer Science
Silesian University of Technology
Instytut Automatyki
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechnika Śląska
address: ul. Akademicka 16
PL 44-100 Gliwice
phone: (+48)(32) 237 27 44
fax: (+48)(32) 237 21 27
Other information: Inne dane:
Treasurer of the Association for Image Processing. Skarbnik Towarzystwa Przetwarzania Obrazów.
Last updated: July 30, 2007

back to index

Wiesław Pamuła, Ph.D. charter member - członek założyciel
Domains of professional activity:
application of image recognition to traffic measurements
Dziedziny działalności zawodowej:
wykorzystanie rozpoznawania obrazów do pomiaru parametrow ruchu drogowego
Quick access:
e-mail: wpamula(at-sign)polsl.katowice.pl
phone:(+48) (32) 255 48 85 Ext. 330
AFFILIATION: position: Assistant Professor
Institute of Transport
Faculty of Transport
Silesian University of Technology
Instytut Transportu
Wydział Transportu
Politechnika Śląska
address: ul. Krasińskiego 8
PL 40-019 Katowice
phone: (+48) (32) 255 48 85 Ext. 330
fax: (+48) (32) 255 45 53
Last updated: Dec 11, 1999

back to index

Przemysław Pardel, Ph.D., Eng., MBA full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
augmented reality, image-based lighting, computer vision, computer graphics
Dziedziny działalności zawodowej:
rozszerzona rzeczywistość, oświetlenie tworzone na podstawie obrazu, wizja komputerowa, grafika komputerowa
Quick access:
www: www.pardel.pl
AFFILIATION: position: Assistant Professor
Interdisciplinary Centre for Computational Modelling
Rzeszow University
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego
Uniwersytet Rzeszowski
address: ul. prof. Stanisława Pigonia 1
PL 35-310 Rzeszów
Last updated: May 12, 2014

back to index

Andrzej Polański, Ph.D., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
image processing, recognition, segmentation, feature invariance,
application to control
Dziedziny działalności zawodowej:
przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie, segmentacja, niezmienniczosc cech obrazu, wzorcowanie systemów wizyjnych,
wykorzystanie informacji wizyjnej do sterowania
Quick access:
e-mail: apolanski(at-sign)ia.polsl.gliwice.pl
phone: (+48)(32) 37 21 65
fax: (+48)(32) 37 11 65
AFFILIATION: position: Assistant Professor
Institute of Automatics
Department of Automatic Control, Electronics and Computer Science
Silesian University of Technology
Instytut Automatyki
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechnika Śląska
address: ul. Akademicka 16
PL 44-101 Gliwice
phone: (+48)(32) 37 21 65
fax: (+48)(32) 37 11 65
Last updated: Feb 4, 1998

back to index

Małgorzata Przytulska, Ph.D., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
cardiac imaging, computer-aided image processing, left cardiac ventricle
Dziedziny działalności zawodowej:
obrazy kardiologiczne, przetwarzanie i analiza obrazów, kurczliwość lewej komory serca
Quick access:
e-mail: Malgorzata.Przytulska(at-sign)ibib.waw.pl
phone: (+48)(22) 659 91 43
fax: (+48)(22) 659 70 30
AFFILIATION: position: Assistant Professor
Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, PAS Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
address: ul. Ks. Trojdena 4
PL 02-109 Warszawa
phone: (+48)(22) 659-91-43
fax: (+48)(22) 659-70-30
Last updated: Apr 04, 2007

back to index

Przemysław Rokita, Ph.D., Habil., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
computer graphics - applications of digital image processing in computer graphics
Dziedziny działalności zawodowej:
grafika komputerowa - zastosowanie algorytmów cyfrowego przetwarzania obrazów w grafice komputerowej
Quick access:
e-mail: pro(at-sign)ii.pw.edu.pl
phone: (+48)(22) 660 77 53
fax: (+48)(22) 825 16 35
AFFILIATION: position: Professor
Institute of Information Science
Warsaw University of Technology
Instytut Informatyki
Politechnika Warszawska
address: ul. Nowowiejska 15/19
PL 00-665 Warszawa
phone: (+48)(22) 660 77 53
fax: (+48)(22) 825 16 35
Last updated: Feb 3, 2004

back to index

Janusz Rzeszut, Ph.D., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
theory of colour
Dziedziny działalności zawodowej:
teoria barwy
Quick access:
phone: (+48)(22) 21 00 70
e-mail: rzeszut(at-sign)ii.pw.edu.pl
AFFILIATION: position: Assistant Professor
Institute of Information Science
Warsaw University of Technology
Instytut Informatyki
Politechnika Warszawska
address: ul. Nowowiejska 15/19
PL 00-655 Warszawa
phone: (+48)(22) 21 00 70
Last updated: Feb 4, 1998

back to index

Prof. Władysław Skarbek, Ph.D., Habil., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
image compression, pattern recognition, fractal compression, KLT based compression, face recognition, handwritten symbol recognition
Dziedziny działalności zawodowej:
kompresja obrazów, rozpoznawanie obrazów, kompresja fraktalna, kompresja KLT, rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie cyfr i znaków pisanych ręcznie.
Quick access:
e-mail: W.Skarbek(at-sign)ire.pw.edu.pl
web page: http://tiger.ire.pw.edu.pl/LTM/ludzie/skarbek
phone: (+48)(22) 660-53-15
fax: (+48)(22) 825-52-48
AFFILIATION: position: Professor
Institute of Radioelectronics
Faculty of Electronics and Information Technology
Warsaw University of Technology
Instytut Radioelektroniki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Warsaw University of Technology
address: ul. Nowowiejska 15/19
PL 00-665 Warszawa
phone: (+48)(22) 660-53-15
fax: (+48)(22) 825-52-48
Last updated: Aug 26, 1999

back to index

Marek Skłodowski, Ph.D., Eng. charter member - członek założyciel
Domains of professional activity:
optical methods of experimental stress analysis
Dziedziny działalności zawodowej:
metody optyczne doswiadczalnej analizy naprezen
Quick access:
e-mail: msklod(at-sign)ippt.gov.pl
phone: (+48)(22) 826 12 81 Ext. 343, 218
AFFILIATION: position: Assistant Professor
Institute of Fundamental Technological Research, PAS
Division of Vision Systems and Measurements
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Pracownia Systemów Wizyjnych i Pomiarowych
address: ul. Świętokrzyska 21
PL 00-049 Warszawa
phone: (+48)(22) 826 12 81, Ext. 343, 218
Last updated: Oct 30, 2001

back to index

Bogdan Smołka, Ph.D. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
noise reduction in digital images, compression techniques, image quality issues, medical applications
Dziedziny działalności zawodowej:
redukcja szumów obrazów cyfrowych, metody kompresji, problemy jakości obrazów, aplikacje medyczne
Quick access:
e-mail: bsmolka(at-sign)ia.polsl.gliwice.pl
web page: http://plum.ia.polsl.gliwice.pl
phone: (+48)(32) 237 19 12
fax: (+48)(32) 237 11 65
AFFILIATION: position: Assistant Professor
Division of Control Theory
Institute of Automatics
Department of Automatic Control, Electronics and Computer Science
Silesian University of Technology
Zakład Teorii Sterowania
Instytut Automatyki
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechnika Śląska
address: ul. Akademicka 16
PL 44-101 Gliwice
phone: (+48)(32) 237 19 12
fax: (+48)(32) 237 11 65
Other information: Inne dane:
Secretary of the Governing Board of the Association for Image Processing. Sekretarz Zarządu Towarzystwa Przetwarzania Obrazów.
Last updated: June 15, 2001

back to index

Sebastian Stach, Ph D., Habil. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
image processing, processing of stereometric data
Dziedziny działalności zawodowej:
analiza obrazów, analiza danych stereometrycznych
Quick access:
e-mail: sebastian.stach(at-sign)us.edu.pl
phone: (+48)(32) 3689 703
AFFILIATION:
Silesian University in Katowice Uniwersytet Śląski w Katowicach
address: Będzińska 39
PL 41-215 Sosnowiec
phone: (+48)(32) 3689 703
Last updated: Sep 11, 2017

back to index

Marek Stawowy, M.Sc, Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
image analysis in transport applications, real time image processing, recognition of movement, speed measurements, object identification, investigation of traffic fluxes
Dziedziny działalności zawodowej:
zastosowanie analizy obrazu dla potrzeb transportu, przetwarzanie obrazów w czasie rzeczywistym, wykrywanie ruchu, pomiar prędkości, identyfikacja obiektów, badanie potoków ruchu
Quick access:
e-mail: mst(at-sign)it.pw.edu.pl
web page: www.it.pw.edu.pl/Pl-iso/~mst/
fax/phone: (+48)(22) 660-70-36
AFFILIATION: position: Assistant
Warsaw University of Technology
Faculty of Transport
Department of Telecommunication in Transport
Politechnika Warszawska
Wydział Transportu
Zakład Telekomunikacji w Transporcie
address: ul. Koszykowa 75
PL 00-662 Warszawa
phone: (+48)(22) 660-70-36
fax: 660-70-36
Last updated: Jan 30, 1998

back to index

Katarzyna Stąpor, Ph.D., Habil., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
structural, syntactic pattern recognition
Dziedziny działalności zawodowej:
strukturalne i syntaktyczne rozpoznawanie wzorców
Quick access:
e-mail: delta(at-sign).polsl.pl
AFFILIATION: position: Professor
Institute of Computer Sciece
Silesian University of Technology
Instytut Informatyki
Politechnika Śląska
address: ul. Akademicka 16
PL 44-100 Gliwice
Last updated: June 29, 2007

back to index

Jacek Stokłosa, M.A. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
computer image processing in arts
Dziedziny działalności zawodowej:
komputerowe przetwarzanie obrazów w sztuce
Quick access:
phone: (+48)(12) 341 854
address: Al. Słowackiego 8 m.9
PL 30-004 Kraków
phone: (+48)(12) 341 854
Last updated: Feb 4, 1998

back to index

Michał Strzelecki, Ph.D., Habil., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
analysis of textured images
Dziedziny działalności zawodowej:
analiza obrazów zawierajacych tekstury
Quick access:
e-mail: mstrzel(at-sign)p.lodz.pl
web page: http://server.eletel.p.lodz.pl/~mstrzel/
phone: (+48)(42) 631 26 31
AFFILIATION: position: Professor
Medical Electronics Division
Institute of Electronics
Technical University of Łódź
Zakład Elektroniki Medycznej
Instytut Elektroniki
Politechnika Łódzka
address: ul. Stefanowskiego 18/22
PL 90-924 Łódź
phone: (+48)(42) 31 26 31
Other information: Inne dane:
Secretary of the Board of Control of the Association for Image Processing. Sekretarz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przetwarzania Obrazów.
Last updated: Mar 31, 2005

back to index

Witold Suchecki, Ph.D., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
digital particle image velocimetry, flow visualisation, computer aided image processing, two-phase flow, oscillatory flow
Dziedziny działalności zawodowej:
cyfrowa anemometria obrazowa, wizualizacja przepływów, komputerowe przetwarzanie obrazów, przepływy dwufazowe, przepływy pulsacyjne
Quick access:
e-mail: suchecki(at-sign)pl.onet.pl
web page: http://ap.pw.plock.pl/suchecki/
phone: (+48)(24) 262 26 10
AFFILIATION: position: Assistant Professor
Department of Process Equipment
Institute of Mechanical Engineering
Warsaw University of Technology, Płock Campus
Zakład Aparatury Przemysłowej
Instytut Inżynierii Mechanicznej
Politechnika Warszawska, Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Płocku
address: ul. Jachowicza 2/4
PL 09-402 Płock
phone: (+48)(24) 262 26 10
fax: (+48)(24) 262 65 42
Last updated: Mar 27, 2001

back to index

Andrzej Śluzek, Ph.D., Habil., Eng. charter member - członek założyciel
Domains of professional activity:
moment-based methods, 3D reconstruction, segmentation, vision-based robot control
Dziedziny działalności zawodowej:
metody momentowe, rekonstrukcja 3D, segmentacja, sterowanie robotów przy pomocy wizji
Quick access:
e-mail: assluzek(at-sign)ntu.edu.sg
phone: (+65) 799 12 22
fax: (+65) 792 65 59
AFFILIATION: position: Professor
Nanyang Technological University
School of Applied Science
(and Robotics Research Centre)
address: Nanyang Avenue
Singapore 639798
phone: (+65) 799 12 22
fax: (+65) 792 65 59
Last updated: May 19, 1998

back to index

Mścisław Śrutek M.Sc., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
morphological operations
Dziedziny działalności zawodowej:
operacje morfologiczne
Quick access:
e-mail: michus(at-sign)atr.bydgoszcz.pl
AFFILIATION: position: Research Assistant
Academy of Technology and Agriculture
Faculty of Telecommunication and Electrical Engineering
Institute of Telecommunication
Akademia Techniczno-Rolnicza
Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki
Instytut Telekomunikacji
address: ul. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
Last updated: Mar 5, 1998

back to index

Wojciech Tarnawski, Ph.D., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
biomedical image processing, statistical image processing, segmentation, automated feature extraction, neural and fuzzy systems, shape analysis, classificaton, computer-aided image diagnosis.
Dziedziny działalności zawodowej:
przetwarzanie obrazów biomedycznych, przetwarzanie obrazów metodami statystycznymi, segmentacja, automatyczne wydzielanie cech obiektów, sieci neuronowe, logika rozmyta, analiza kształtu, klasyfikacja, komputerowe wspomaganie diagnostyki obrazowej.
Quick access:
e-mail: tarnawski(at-sign)zssk.pwr.wroc.pl
phone: (+48)(71) 320 29 72
AFFILIATION: position: Assistant
Division of Systems and Computer Networks
Faculty of Electronics
Wrocław University of Technology
Wydziałowy Zakład Systemów i Sieci Komputerowych
Wydział Elektroniki
Politechnika Wrocławska
address: ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
PL 50-370 Wrocław
phone: (+48)(71) 320 29 72
Last updated: Nov 22, 1998

back to index

Urszula Wachowska, Ph.D., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
computer image analysis, morphology of fungi colonies and spores
Dziedziny działalności zawodowej:
komputerowa analiza obrazu, morfologia kolonii i zarodników grzybów
Quick access:
e-mail: urszula.wachowska(at-sign)uwm.edu.pl
phone: (+48)(89) 523 43 98
AFFILIATION: position: Assistant Professor
Chair of Phytopathology and Entomology
University of Warmia and Mazury
Katedra Fitopatologii i Entomologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
address: ul. Prawocheńskiego 17
PL 10-721 Olsztyn
phone: (+48)(89) 523 43 98
Last updated: August 18, 2008

back to index

Artur Wiliński, Ph.D., Eng. full memeber - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
gene expression, microarrays, classification
Dziedziny działalności zawodowej:
ekspresja genów, mikromacierze, klasyfikacja
Quick access:
e-mail: artur_wilinski(at-sign)sggw.pl
phone: (+48)(22) 59 37 210
AFFILIATION: position: Asssistant Professor
Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
Faculty of Applied Informatics and Mathematics (WZIM)
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW)
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki (WZIM)
address: ul. Nowoursynowska 159
PL 02-776 Warszawa
phone: (+48)(22) 59 37 210
fax: 59 37 211
Other information: Inne dane:
Treasurer of the Association for Image Processing. Skarbnik Towarzystwa Przetwarzania Obrazów.
Last updated: Feb 26, 2012

back to index

Zdzisław Wiśniowski, M.Sc. charter member - członek założyciel
Domains of professional activity:
medical informatics (fuzzy sets, genetic algorithms), biostatistics
Dziedziny działalności zawodowej:
informatyka medyczna (zbiory rozmyte, algorytmy genetyczne), biostatystyka
Quick access:
e-mail: mywisnio(at-sign)cyf-kr.edu.pl
AFFILIATION:
Department of Bioinformatics and Telemedicine
Jagiellonian University Medical College
Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
address: ul. Kopernika 17
PL 31-501 Kraków
phone: (+48)(12) 421 40 57
Last updated: Apr 28, 2003

back to index

Prof. Marian Wiwart, Ph.D., Habil., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
analysis of colour images, stress factors, cultivated plants, morphometrical analyses
Dziedziny działalności zawodowej:
analiza obrazów kolorowych, czynniki stresowe, rośliny uprawne, analizy morfometryczne
Quick access:
e-mail: marian.wiwart(at-sign)uwm.edu.pl
phone: (+48)(89) 523 37 57
fax: (+48)(89) 523 48 80
AFFILIATION: position: Professor
Department of Plant Breeding and Seed Science
University of Warmia and Mazury
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
address: pl. Łódzki 3
PL 10-724 Olsztyn
phone: (+48)(89) 523 37 57
fax: (+48)(89) 523 48 80
Last updated: March 20, 2003

back to index

Marek Wnuk, Ph.D., Eng. charter member - członek-założyciel
Domains of professional activity:
image processing, enhancement, edge detection, segmentation, feature extraction, 3D location;
microcontrollers, robot control systems, robot vision
Dziedziny działalności zawodowej:
analiza obrazów, poprawianie jakości, detekcja krawędzi, segmentacja, znajdowanie cech, lokalizacja trójwymiarowa;
mikrokontrolery, sterowniki i systemy wizyjne robotów
Quick access:
e-mail: mw(at-sign)ict.pwr.wroc.pl
phone: (+48)(71) 320-27-41
fax: (+48)(71) 21-26-77
AFFILIATION: position: Assistant Professor
Wrocław University of Technology
Institute of Engineering Cybernetics
Politechnika Wrocławska
Instytut Cybernetyki Technicznej
address: Wybrzeże Wyspiańskiego 27
PL 50-370 Wrocław
phone: (+48)(71) 320-27-41
fax: (+48)(71) 22-16-77
Last updated: Sep 20, 1997

back to index

Prof. Konrad Wojciechowski, Ph.D., Habil., Eng. charter member - członek-założyciel
Domains of professional activity:
low-level image processing, optical flow, motion analysis, object localisation,
image processing-based motion control,
GIS systems
Dziedziny działalności zawodowej:
wstępne przetwarzanie obrazu, przepływ optyczny, analiza ruchu, lokalizacja obiektów,
sterowanie ruchem na podstawie informacji wizyjnej,
systemy GIS
Quick access:
e-mail: kwojciechowski(at-sign)polsl.pl
phone: (+48)(32) 237 18 98
fax: (+48)(32) 237 23 33
AFFILIATION: position: Professor
Division of Theory and Design of Computer Systems
Institute of Information Science
Department of Automatic Control, Electronics and Computer Science
Silesian University of Technology
Zakład Teorii i Projektowania Systemów Komputerowych
Instytut Informatyki
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechnika Śląska
address: ul. Katowicka 16
PL 44-101 Gliwice
phone: (+48)(32) 237 18 98, 237 11 65
fax: (+48)(32) 231 80 85
Other information: Inne dane:
President of the Association for Image Processing. Prezes Towarzystwa Przetwarzania Obrazów.
Last updated: Jun 15, 2001

back to index

Bohdan Wołczak, Ph.D., Eng. charter member - członek-założyciel
Domains of professional activity:
Laser optics
Dziedziny działalności zawodowej:
optyka laserowa
e-mail: bowo(at-sign)we.tuniw.szczecin.pl
AFFILIATION:
Division of Telecommunications, Optics and Photonicss
Institute of Electronics, Telecommunications and Computer Science
Faculty of Electrical Engineering
Szczecin University of Technology
Zakład Telekomunikacji, Optyki i Footniki
Instytut Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wydział Elektryczny
Politechnika Szczecinska
address: ul. 26 Kwietnia 10
PL 71-126 Szczecin
Last updated: May 12, 2000

back to index

Prof. Jerzy Woźnicki, Ph.D., Habil., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
analog techniques, applications of numerical image processing
Dziedziny działalności zawodowej:
techniki analogowe, aplikacje cyfrowego przetwarzania obrazu
Quick access:
e-mail: J.Woznicki(at-sign)mbox.pw.edu.pl
AFFILIATION:
Institute of Microelectronics and Optolelectronics
Faculty of Electronics and Information Technology
Warsaw University of Technology
Instytut Mikroelektroniki i Optolelektroniki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
address: ul. Nowowiejska 15/19
PL 00-655 Warszawa
phone: (+48)(22) 660 7784
Last updated: Oct 4, 2002

back to index

Prof. Zygmunt Wróbel, Ph.D., Habil., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
thermovision, biomedical measurements
Dziedziny działalności zawodowej:
termowizja, pomiary biomedyczne
Quick access:
e-mail: wrobel(at-sign)us.edu.pl
phone: (+48)(32) 291-83-81 Ext. 580
AFFILIATION: position: Professor
Division of Biomedical Computer Systems
Institute of Computer Science
Silesian University
Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych
Instytut Informatyki
Uniwersytet Śląski
address: Śnieżna 2
PL 41-200 Sosnowiec
phone: (+48)(32) 291-83-81 Ext. 580
Other information: Inne dane:
Member of the Governing Board of the Association for Image Processing. Członek Zarządu Towarzystwa Przetwarzania Obrazów.
Last updated: Feb 3, 2004

back to index

Marian Wysocki, Ph.D., Habil., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
image processing, vision-based control, parallel and distributed computing, hand gesture recognition
Dziedziny działalności zawodowej:
przetwarzanie obrazów, sterowanie ze sprzężeniem wizyjnym, przetwarzanie równoległe i rozproszone, rozpoznawanie gestów wykonywanych rękami
Quick access:
e-mail: mwysocki(at-sign)prz.rzeszow.pl
phone: (+48)(17) 865-12-25
AFFILIATION: position: Professor
Computer and Control Engineering Chair
Politechnika Rzeszowska
Katedra Informatyki i Automatyki
Politechnika Rzeszowska
address: W. Pola 2
PL 35-959 Rzeszów
phone: (+48)(17) 865-12-25
fax: (+48)(17) 854-29-10
Last updated: Oct 22, 2001

back to index

Daniel Zając, Ph.D., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
image processing in two-phase flow, PIV, PTV
Dziedziny działalności zawodowej:
przetwarzanie obrazów w przepływach dwufazowych, PIV, PTV
Quick access:
e-mail: d.zajac(at-sign)po.opole.pl
AFFILIATION:
Chair of Thermal Engineering and Industrial Facilities
Faculty of Mechanical Engineering
Technical University of Opole
Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej
Wydział Mechaniczny
Politechnika Opolska
address: ul. St. Mikołajczyka 5
PL 45-271 Opole
Last updated: Feb 09, 2009

back to index

Antoni Zajączkowski, Ph.D., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
adaptive control, neural networks, videoservomechanisms
Dziedziny działalności zawodowej:
sterowanie adaptacyjne, sieci neuronopodobne, wideomechanizmy
Quick access:
e-mail: zajaczko(at-sign)zsku.p.lodz.pl
phone/fax: (+48)(42) 814 536
AFFILIATION: position: Assistant Professor; Head of Section
Department of Fundamental Research in Electrical Engineering, Ministry of Economy and PAS
Section of Optimal Control
Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki MG i PAN
Pracownia Sterowania Optymalnego
address: ul. Tylna 3
PL 90-364 Łódź
phone/fax: (+48)(42) 814 536
Last updated: Feb 4, 1998

back to index


HOME back

Typewritten by Magdalena Filocha and Leszek Chmielewski