HOME powrót | backKomisja K O N K U R S U
na najlepszą rozprawę doktorską lat 2014-2015

Komisja konkursowa jest powoływana po zebraniu zgłoszeń w celu uniknięcia konfliktu interesów. Aby umożliwić spokojną pracę komisji, jej skład jest ujawniany wraz z ogłoszeniem wyników konkursu.

W konkursie za lata 2014-2015 członkami Komisji byli (alfabetycznie):

Dziękujemy!


HOME powrót | back