FORMULARZ BAZY DANYCH O CZŁONKACH TPO

OBEJRZYJ wersję źródłową tego pliku!

Jan A. Kowalski, Ph.D., Eng. full member - członek zwyczajny
Domains of professional activity:
image processing, enhancement, edge detection, segmentation, feature extraction, ...
medical imaging
Dziedziny działalności zawodowej:
analiza obrazów, poprawianie jakości, detekcja krawędzi, segmentacja, znajdowanie cech, ...
obrazowanie medyczne
Quick access:
e-mail: jkowal@gdzies.edu.pl
web page: www.gdzies.edu.pl/~jkowal/
phone: (+48)(22) ??-??-?? Ext. 13 (affil.1)
fax: (+48)(22) ??-??-?? (affil.2)
AFFILIATION 1: position: assistant professor
Institute of Practical and Theoretical Studies
Division of Image Processing
Instytut Badań Praktycznych i Teoretycznych
Pracownia Przetwarzania Obrazów (PPO)
address: Ulica 13
PL 00-000 Miasto
phone: (+48)(??) ??-??-?? Ext 13
fax: ??-??-??
AFFILIATION 2: position: manger, governing board member
IMAGE Co.Ltd.
OBRAZ Sp.z O.O.
address: Pl. Miejski 19
PL 00-000 Miasto
web page: www.indziej.com.pl/~jkowal/
e-mail: jkowal@indziej.com.pl
phone: (+48)(??) ??-??-??
fax: (+48)(??) ??-??-??
Other information: Inne dane:
I would be glad to participate in a COPERNICUS or ESPRIT project.
I translate technical texts within the domain of architecture of microprocessors: form Polish to Japanese and from Spanish to Polish.
I hate winter.
Chętnie wezmę udział w projekcie COPERNICUS lub ESPRIT.
Tłumaczę teksty techniczne w zakresie architektury mikroprocesorów: z polskiego na japoński i z hiszpańskiego na polski.
Nie cierpię zimy.
Last updated: Jan 1, 1900